نویسنده = محمدعلی زارع چاهوکی
مروری بر روش‌های تخمین هزینه نرم‌افزار مبتنی بر یادگیری ماشین

دوره 5، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 36-65

صبا بیرانوند؛ محمد علی زارع چاهوکی


ارائه راهکار ترکیبی به منظور بهبود و توسعه‌ی متدولوژی‌های عامل‌گرا

دوره 4، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 14-29

عرفان قندهاری؛ فاطمه سعادت جو؛ محمدعلی زارع چاهوکی