نویسنده = ������������������������ ��������������
تحلیل و مدل‌سازی سرورهای VoIP: رویکرد برنامه‌ریزی خطی

دوره 7، شماره 2، آذر 1397، صفحه 2-23

احمدرضا منتظرالقائم


بهبود کارایی پروتکلSIP در شرایط اضافه بار با استفاده از قابلیت مبتنی بر پنجره

دوره 2، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 16-25

احمدرضا منتظرالقائم؛ محمد حسین یغمایی مقدم