برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بررسی قابلیت تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر بی سیم (11440 مشاهده)
مسیریابی انرژی آگاه در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی (11255 مشاهده)
مروری بر منطق فازی نوع-2: از پیدایش تا کاربرد (7579 مشاهده)
کنترل موتور BLDC با استفاده از کنترل‌کننده PID مرتبه کسری بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری (7002 مشاهده)
بهینه سازی پایداری داده های مفید و قابل اعتماد در شبکه های حسگر بی سیم بی ملازم (6495 مشاهده)
یک سیستم نوین هوشمند تشخیص هویت نویسنده فارسی زبان بر اساس سبک نوشتاری - مقاله برگزیده هفدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران (6456 مشاهده)
بهینه‌سازی پارامترهای کنترل‌کننده PID برای کنترل فرکانس بار با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (6331 مشاهده)
مروری بر شبکه­ های عصبی کوانتومی (6222 مشاهده)
مروری بر استفاده از محاسبات تکاملی در تجزیه‏ی طیفی تصاویر ابرطیفی (5585 مشاهده)
ارائه یک روش مبتنی بر افزونگی نرم­ افزاری سطح دستورالعمل جهت تشخیص خطاهای روند اجرای برنامه درون و بین بلوکی (5572 مشاهده)
توسعه روش SL با ترتیب KBO برای اثبات خودکار پایان‌پذیری سیستم بازنویسی ترم - مقاله برگزیده هفدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران (5295 مشاهده)
نقش ارتباطات معنایی در بهبود نتایج یک سیستم پیشنهاد استناد- مقاله برگزیده هفدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران (5056 مشاهده)
خوشه‌بندی استان‌های ایران بر پایه‌ی معیارهای شکاف دیجیتال به کمک روش K-MEANS (4972 مشاهده)
بهینه سازی برنامه ریزی هفتگی دروس دانشگاهی با روشهای جستجوی محلی (4874 مشاهده)
جایابی و تعیین ظرفیت بهینه DSTATCOM در شبکه‌های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم ایمنی (4847 مشاهده)
تخمین ارتفاع سطح ایستابی در روزهای مختلف سال با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی شعاعی- مطالعه-ی موردی: دشت بهبهان (4786 مشاهده)
ارائه یک روش جدید دو مرحله ای جهت تخمین هوشمند سن افراد (4702 مشاهده)
درجه بندی کیفی ظروف چینی با استفاده از ماشین بینایی (4694 مشاهده)
تنظیم بهینه و همزمان ساختار و پارامترهای شبکه عصبی با استفاده از الگوریتم آمیختار مبتنی بر جستجوی گرانشی برای کاربردهای دسته‌بندی و تقریب توابع (4682 مشاهده)
ارائه یک روش توزیع شده آشکارسازی خطا برای شبکه های حسگر بیسیم (4598 مشاهده)
مروری بر روش های تولید داده های آزمون در آزمون جهشی (4472 مشاهده)
مکانیابی خطاهای پنهان نرم افزار با استفاده از آنتروپی متقاطع و مدلهای n-گرام (4236 مشاهده)
بهبود کارایی پروتکلSIP در شرایط اضافه بار با استفاده از قابلیت مبتنی بر پنجره (4157 مشاهده)
تشخیص نوع خودرو با استفاده از مدل 3-بعدی (3879 مشاهده)
پیش بینی خصوصیات نخ ریسیده شده در ریسندگی فاستونی با استفاده از روش ترکیبی شبکه عصبی با ناظر و بدون ناظر (3830 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مروری بر منطق فازی نوع-2: از پیدایش تا کاربرد (13799 دریافت)
مسیریابی انرژی آگاه در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی (12514 دریافت)
بهینه‌سازی پارامترهای کنترل‌کننده PID برای کنترل فرکانس بار با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (6722 دریافت)
بررسی قابلیت تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر بی سیم (5791 دریافت)
مروری بر شبکه­ های عصبی کوانتومی (4259 دریافت)
تنظیم بهینه و همزمان ساختار و پارامترهای شبکه عصبی با استفاده از الگوریتم آمیختار مبتنی بر جستجوی گرانشی برای کاربردهای دسته‌بندی و تقریب توابع (4062 دریافت)
یک سیستم نوین هوشمند تشخیص هویت نویسنده فارسی زبان بر اساس سبک نوشتاری - مقاله برگزیده هفدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران (3630 دریافت)
کنترل موتور BLDC با استفاده از کنترل‌کننده PID مرتبه کسری بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری (3430 دریافت)
پیاده‏سازی یک مولد فضای حالت نمادین برای توصیف‌های سیسستم‌های تصادفی گسسته رخداد در چارچوب PDETool (2999 دریافت)
مروری بر روش های تولید داده های آزمون در آزمون جهشی (2879 دریافت)
بهینه سازی برنامه ریزی هفتگی دروس دانشگاهی با روشهای جستجوی محلی (2812 دریافت)
پروتکل مسیریابی خودتطبیقی با محدوده تأخیر برای شبکه های موردی بین خودرویی (2713 دریافت)
جایابی و تعیین ظرفیت بهینه DSTATCOM در شبکه‌های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم ایمنی (2651 دریافت)
بهینه سازی پایداری داده های مفید و قابل اعتماد در شبکه های حسگر بی سیم بی ملازم (2616 دریافت)
ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای داده های دسته ای با ترکیب معیارها (2537 دریافت)
مقایسه عملکرد الگوریتم‌های HSA،ICA و PSO به‌منظور حذف انتخابی هارمونیک‌ها در اینورتر چندسطحی آبشاری با وجود منابع DC متغیر (2503 دریافت)
ارائه یک روش مبتنی بر افزونگی نرم­ افزاری سطح دستورالعمل جهت تشخیص خطاهای روند اجرای برنامه درون و بین بلوکی (2497 دریافت)
خوشه‌بندی استان‌های ایران بر پایه‌ی معیارهای شکاف دیجیتال به کمک روش K-MEANS (2473 دریافت)
ارائه یک روش توزیع شده آشکارسازی خطا برای شبکه های حسگر بیسیم (2419 دریافت)
مروری بر استفاده از محاسبات تکاملی در تجزیه‏ی طیفی تصاویر ابرطیفی (2350 دریافت)
مروری بر روش‌های تخمین هزینه نرم‌افزار مبتنی بر یادگیری ماشین (2162 دریافت)
بهبود کارایی پروتکلSIP در شرایط اضافه بار با استفاده از قابلیت مبتنی بر پنجره (2131 دریافت)
بررسی مشکلات الگوریتم خوشه بندی DBSCAN و مروری بر بهبودهای ارائه‌شده برای آن (2000 دریافت)
ارائه یک روش جدید دو مرحله ای جهت تخمین هوشمند سن افراد (1887 دریافت)
توسعه روش SL با ترتیب KBO برای اثبات خودکار پایان‌پذیری سیستم بازنویسی ترم - مقاله برگزیده هفدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران (1884 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
اهداف و زمینه های مجله محاسبات نرم ( 9167 بازدید)
نگارش مقاله ( 8337 بازدید)
تفاهم با کنفرانس ها ( 8004 بازدید)
هیات تحریریه ( 7548 بازدید)
دفتر مجله ( 7034 بازدید)
مقاله پذیرفته شده برای چاپ ( 6628 بازدید)
خوش آمدید ( 1050 بازدید)
درباره مجله محاسبات نرم ( 300 بازدید)
فرآیند پذیرش مقالات ( 64 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 44 بازدید)
وظایف داوران ( 40 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
تفاهم با کنفرانس ها ( 85 ارسال)
نگارش مقاله ( 67 ارسال)
خوش آمدید ( 64 ارسال)
دفتر مجله ( 62 ارسال)
هیات تحریریه ( 52 ارسال)
اهداف و زمینه های مجله محاسبات نرم ( 48 ارسال)
مقاله پذیرفته شده برای چاپ ( 36 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
هیات تحریریه ( 899 چاپ)
تفاهم با کنفرانس ها ( 813 چاپ)
اهداف و زمینه های مجله محاسبات نرم ( 665 چاپ)
دفتر مجله ( 627 چاپ)
نگارش مقاله ( 569 چاپ)
مقاله پذیرفته شده برای چاپ ( 539 چاپ)
خوش آمدید ( 481 چاپ)
درباره مجله محاسبات نرم ( 32 چاپ)
فرآیند پذیرش مقالات ( 8 چاپ)
وظایف داوران ( 8 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 7 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله محاسبات نرم می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Soft Computing Journal

Designed & Developed by : Yektaweb