مجله محاسبات نرم- اخبار نشریه
تفاهم با کنفرانس ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

در راستای توسعه خدمات الکترونیک نشریات دانشگاه پایگاه جدید نشریه راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .

حسب تفاهم مجله محاسبات نرم و کنفرانس های ذیل مقرر شد تا مولفین مقالات برگزیده این کنفرانس ها، نگارش گسترش یافته مقاله خود را به مجله محاسبات نرم ارسال نمایند:

- هفدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران - دانشگاه صنعتی شریف

- یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند - دانشگاه خوارزمی

نشانی مطلب در وبگاه مجله محاسبات نرم:
http://scj.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب